Mạch tạo nguồn 3v3 và 5v cấp trước, rất quan trọng trong sửa chữa laptop
Mạch tạo nguồn 3v3 và 5v cấp trước, rất quan trọng trong sửa chữa laptop
 
Vận hành mạch: Đây là dạng mạch nguồn "kinh điển" mà ta sẽ gặp hoài trong tất cả các mạh nguồn trong laptop như nguồn RAM, Nguồn Vcore CPU, nguồn chipset, nguồn chip VGA... Vì nhánh 3v3 giống hoàn toàn với nhánh 5v nên chúng tôi chỉ vẽ 1 nhánh 5v tương trưng cho cả 2 nguồn 3v3 và 5v.
 
Nên xem bài: Mạch kích nguồn và bài Mạch mở nguồn ABAT và nguồn Sạc trước khi đọc bài này.
 
Như đã trình bày trong bài "Mạch kích nguồn", IC 3v3 5v sẽ lấy nguồn ADBAT từ mạch mở nguồn ADBAT cấp sang rồi tự tạo ra nguồn 5V AL qua một mạch hạ áp thành 3v3 cấp cho chân nguồn của chip SIO. Chip SIO sẽ ra lệnh EN3 và EN5 để IC 3v3 5v hoạt động cho ra 2 nguồn 3v3 và 5v. Dạng này rất thường thấy trong các laptop hiện nay. Một dạng khác, Nguồn 5v AL tạo ra được cấp thẳng cho 2 chân EN3 và EN5 để tự mở nguồn và IC 3v3 5v này tự chạy, sau đó lấy nguồn 3v3 cấp cho SIO (Như DV6000 dùng Max8724 dùng). Thường thì 2 nguồn này sẽ có trước, nhưng một vài dòng máy cao cấp, thậm chí 2 nguồn này chỉ  có sau khi ta kích nút power. Nhưng hầu hết, nó vẫn là "cấp trước". Khi nguồn 3v3 và 5v tạo ra đã OK thì tín hiệu PWRGD sẽ được báo ngược về cho chip SIO hoặc chip Nam.