Sửa chữa màn hình máy tính
Bước 1: màn hình máy tính bị tắt nguồn, không kết nối được với cpu máy tính. Hiện tượng màn hình chạy khoảng 15-40p thì tắt nguồn. Nguyên nhân có thể các tụ lọc trong mạch nguồn của màn hình bị bong mối hàn, bị xì tụ
 
Bước 2: tiến hành tháo sửa chữa màn hình lcd
 
Tháo tất cả các đây kết nối đến màn hình, đặt màn hình úp xuống trên bề mặt mịn để không gây vỡ màn hình. Dùng vít tháo tất cả các ốc, sử dụng dao đễ tách hai mặt màn hình ra, nhận biết được 2 mạch như trên hình, tên gọi của 2 mạch này, 1 là mạch nguồn, 2 là mạch cao áp
 

 

Bước 3: quan sát tìm bộ phận hư để tiến hành sửa chữa màn hình LCD 
Theo như hình ta đang thấy khối mạch nguồn, thấy các linh kiện tụ trong khối này đã phù lên, khả năng màn hình bị tắt là do nguyên nhân này
 

Bước 4: tiến hành thay thế linh kiện hỏng đễ sửa chữa màn hình LCD
 
Ta dùng các dụng cụ như mỏ hàn và chì thay thế các linh kiện hỏng, sau khi đã thay thế các linh kiện hỏng, chúng ta lắp các mạch lại với nhau, rồi kiễm tra, màn hình không còn bị hiện tượng như bước 1 thì ta đã sửa chữa màn hình LCD xong