Sản Xuất, Thiết Kế, Phát Triển Phần Mềm
Giá:   -
Tình trạng:  Liên hệ
Nội dung chi tiết


Với đội ngũ kỹ sư, lập trình viên và thiết kế nhiều năm kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ kỹ thuật lập trình thiết kế mới nhất. Các sản phẩm phần mềm ứng dụng đáp ứng tốt các nhu cầu quản lý nghiệp vụ của các đơn vị doanh nghiệp.

Chúng tôi chuyên sản xuất cung cấp phần mềm doanh nghiệp, hỗ trợ việc quản lý công việc của trong các lĩnh vực:
- Quản lý sản xuất
- Kinh doanh
- Bán hàng
- Kế toán
- Nhân sự
- Quản lý hành chánh
- Quản lý thông, tin hồ sơ, tài liệu nội bộ
- Giáo dục
- Du lịch

Ứng dụng những công nghệ tiên tiến trên mọi nền tảng Máy tính, Web và Di động, ...

Sử dụng các ngôn ngữ lập trình & thiết kế đa dạng. Các công nghệ mà chúng tôi đang ứng dụng để phát triển các phần mềm ứng dụng:
- Microsoft Dot Net + Microsoft SQL Server
- PHP + MySQL

- HTML5 + CSS + JS + JQuery
- Java


Sản phẩm cùng loại