Laptop CPU - cần biết khi nhập môn
Là thành phần chính tạo nên sức mạnh xử lý của laptop. Hiện có 2 dòng CPU chính là Intel và AMD.


 
 
Cũng như máy để bàn, laptop CPU cũng là IC hay chip to nhất trên mainboard. Thường được gắn vào mainboard thông qua một socket. Dĩ nhiên socket cho Intel và AMD thì khác nhau.
 

 

Những câu hỏi thường gặp với laptop CPU:
 
 
- Có thể ép xung (overclock) CPU laptop? Câu trả lời là không.
 
Thậm chí ở chế độ tiết kiệm điện năng CPU laptop còn tự động chạy chậm lại khi không thực sự cần thiết.
 
 
- Có thể nâng cấp CPU laptop? Câu trả lời là có.
 
Tuy nhiên, trên trang web của các hãng sản xuất laptop tuyệt nhiên không có thông tin liên quan và rất tốn kém về mặt kinh tế.
 
 
- CPU laptop có dễ chết hay không ? Câu trả lời là Không.
 
Nếu laptop không chạy thì RAM và mainboard là 2 thứ cần kiểm tra trước khi nghi ngờ CPU.
 
Tuy nhiên trên thực tế thì thứ tự kiểm tra vẫn là RAM > CPU > Mainboard. Do mainboard hiếm và đắc tiền hơn CPU.